#

การโฆษณาบน Facebook อาจถูกปิด

การโฆษณาบน Facebook อาจถูกปิดเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังต่อไปนี้:

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Facebook: การโฆษณาบน Facebook ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Facebook อย่างเคร่งครัด หากโฆษณาของคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไข Facebook อาจทำการปิดโฆษณาของคุณ

  2. การละเมิดลิขสิทธิ์: หากโฆษณาของคุณละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โฆษณานั้นอาจถูกปิด

  3. ส่วนการชำระเงิน: หากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง การโฆษณาก็อาจถูกปิด

  4. การรบกวนหรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม: การโฆษณาที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือโฆษณาที่ถือว่าเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอาจถูก Facebook ปิดโฆษณาได้

  5. ปัญหาด้านเทคนิค: บางครั้งโฆษณาบน Facebook อาจถูกปิดเนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค เช่น ปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือปัญหาในระบบ Facebook Ads Manager

  6. รายงานโฆษณา: ผู้ใช้งาน Facebook สามารถรายงานโฆษณาที่พวกเขาคิดว่าไม่เหมาะสมหรือการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง การรายงานโฆษณานั้นอาจส่งผลให้โฆษณาถูกปิด

  7. การทบทวนโฆษณา: Facebook อาจทำการทบทวนโฆษณาเพื่อตรวจสอบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือไม่ หากพบว่าโฆษณาละเมิดข้อกำหนด โฆษณานั้นอาจถูกปิด

การปิดโฆษณาบน Facebook อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลหรือปัญหาที่หลากหลาย ดังนั้นคุณควรตรวจสอบสาเหตุและเพื่อหาทางแก้ไขหรือปรับปรุงตามได้เพื่อทำให้โฆษณาของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

บัญชีโฆษณา คือ

บัญชีโฆษณาเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการโฆษณาสินค้าหร...

วิธียืนยันตัวตน Facebook

เพื่อยืนยันตัวตนใน Facebook คุณสามารถทำได้โดยกา...

ข้อห้าม ของ Facebook

Facebook มีนโยบายและข้อห้ามต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องป...

การสร้างรายได้จาก Facebook

การสร้างรายได้จาก Facebook สามารถทำได้ในหลายวิธ...

8 วิธียิงแอดให้ปัง

ยิงแอดให้ปัง: เคล็ดลับการสร้างโฆษณาออนไ...

เมนู ติดต่อ