#

ยืนยันตัวตน ผู้ลงโฆษณา บนเฟสบุ๊ค

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการใช้บัญชีโฆษณาบน Facebook และป้องกันการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของพื้นที่โฆษณา บางครั้ง Facebook อาจจะขอให้ผู้ลงโฆษณายืนยันตัวตนของพวกเขา กระบวนการนี้เรียกว่า "การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณา" ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้:

1. การยืนยันตัวตนผ่านการยืนยันบัญชี

  • Facebook อาจขอให้ผู้ลงโฆษณายืนยันตัวตนผ่านการยืนยันบัญชี ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้เอกสารประจำตัวที่ถูกต้อง เช่น บัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่มีชื่อและรูปภาพของผู้ลงโฆษณา

2. การยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  • นอกจากนี้ Facebook ยังสามารถขอให้ผู้ลงโฆษณายืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือของพวกเขาได้ โดยการส่งรหัสยืนยันที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ลงโฆษณา

3. การยืนยันตัวตนผ่านทางที่อยู่ที่อยู่

  • ในบางกรณี Facebook อาจขอให้ผู้ลงโฆษณายืนยันตัวตนผ่านทางที่อยู่ที่อยู่ เช่น การใช้เอกสารอ้างอิงที่ระบุที่อยู่ของผู้ลงโฆษณา

4. การประมวลผลและการตอบกลับ

  • หลังจากผู้ลงโฆษณาส่งเอกสารหรือข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน Facebook จะทำการประมวลผลข้อมูลและตอบกลับผู้ลงโฆษณาอย่างรวดเร็ว

การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาเป็นการปฏิบัติที่สำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบัญชีโฆษณาและลดความเสี่ยงในการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของพื้นที่โฆษณาของ Facebook อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการยืนยันตัวตน คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Facebook ได้เสมอ

โดยทั่วไปแล้ว การยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาบน Facebook มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยทาง Facebook จะใช้ข้อมูลจากการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการละเมิดและการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของเนื้อหาโฆษณาบนแพลตฟอร์มของพวกเขาด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้:

  1. การยืนยันตัวตนผ่านระบบที่อยู่: ผู้ลงโฆษณาอาจต้องยืนยันตัวตนผ่านทางที่อยู่เพื่อรับการสนับสนุนจาก Facebook และให้ความเชื่อถือกับบัญชีโฆษณาของพวกเขา การยืนยันตัวตนผ่านระบบที่อยู่อาจเกี่ยวข้องกับการอัปโหลดเอกสารอ้างอิงที่ยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของผู้ลงโฆษณา เช่น ใบอนุญาตธุรกิจหรือบิลการชำระเงินที่แสดงที่อยู่

  2. การยืนยันตัวตนผ่านทางที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์: Facebook อาจใช้ข้อมูลที่ผู้ลงโฆษณาได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของพวกเขา เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตน โดยทั่วไปแล้วจะมีขั้นตอนการส่งรหัสยืนยันผ่านทางอีเมลหรือ SMS เพื่อทำการยืนยันตัวตน

  3. การยืนยันตัวตนผ่านการยืนยันรูปภาพ: Facebook อาจขอให้ผู้ลงโฆษณายืนยันตัวตนโดยการแสดงรูปภาพบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโฆษณา โดยรูปภาพนี้จะต้องถูกตรวจสอบว่าเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ลงโฆษณา

  4. การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ: Facebook อาจขอให้ผู้ลงโฆษณายืนยันตัวตนโดยการอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ระบุตัวตน เพื่อยืนยันความถูกต้องและความเชื่อถือของผู้ลงโฆษณา

โดยปกติแล้ว การยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณามีความสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Facebook และช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของพื้นที่โฆษณาของพวกเขา

บัญชีโฆษณา คือ

บัญชีโฆษณาเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการโฆษณาสินค้าหร...

วิธียืนยันตัวตน Facebook

เพื่อยืนยันตัวตนใน Facebook คุณสามารถทำได้โดยกา...

ข้อห้าม ของ Facebook

Facebook มีนโยบายและข้อห้ามต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องป...

การสร้างรายได้จาก Facebook

การสร้างรายได้จาก Facebook สามารถทำได้ในหลายวิธ...

8 วิธียิงแอดให้ปัง

ยิงแอดให้ปัง: เคล็ดลับการสร้างโฆษณาออนไ...

เมนู ติดต่อ