#

เฟสบุ๊ค กับ การละเมิด โฆษณาเฟสบุ๊ค

เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นแพลตฟอร์มที่มีนักโฆษณาและผู้ใช้ทั่วโลกมากมาย ด้วยการให้บริการโฆษณาและการเผยแพร่ข้อมูลในกลุ่มผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุด มีความสำคัญที่จะรักษาความน่าเชื่อถือและมั่นคงของแพลตฟอร์มนี้ ดังนั้น Facebook มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในการโฆษณา โดยมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดโฆษณาที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย:

1. นโยบายการโฆษณาของ Facebook

  • Facebook มีนโยบายการโฆษณาที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการห้ามโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าที่เกี่ยวกับสารเสพติด สินค้าปลอมแปลง การโกง และธุรกิจที่ไม่เชื่อถือได้

2. การรายงานโฆษณา

  • Facebook มีระบบการรายงานโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือสปาม ผู้ใช้สามารถรายงานโฆษณาที่เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโฆษณาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องการติดต่อกับผู้ลงโฆษณาโดยตรง

3. การตรวจสอบโฆษณา

  • Facebook มีการตรวจสอบโฆษณาโดยอัตโนมัติและผู้ตรวจสอบมนุษย์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาโฆษณา และป้องกันการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม หากพบการละเมิด Facebook อาจลบโฆษณานั้นและบัญชีผู้โฆษณาออกจากระบบ

4. การใช้เครื่องมือป้องกันการโฆษณาไม่เหมาะสม

  • Facebook มีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Audience Network และ Brand Safety Controls ที่ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาสามารถควบคุมและป้องกันการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์ม

ดังนั้น หากมีการละเมิดโฆษณาบน Facebook ผู้ใช้สามารถรายงานโฆษณาเหล่านั้นได้ผ่านเครื่องมือที่ Facebook มีให้ โดยมีการตรวจสอบและประเมินการละเมิดโฆษณาที่เป็นไปได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มนี้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างสูง

บัญชีโฆษณา คือ

บัญชีโฆษณาเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการโฆษณาสินค้าหร...

วิธียืนยันตัวตน Facebook

เพื่อยืนยันตัวตนใน Facebook คุณสามารถทำได้โดยกา...

ข้อห้าม ของ Facebook

Facebook มีนโยบายและข้อห้ามต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องป...

การสร้างรายได้จาก Facebook

การสร้างรายได้จาก Facebook สามารถทำได้ในหลายวิธ...

8 วิธียิงแอดให้ปัง

ยิงแอดให้ปัง: เคล็ดลับการสร้างโฆษณาออนไ...

เมนู ติดต่อ