#

ข้อห้าม ของ Facebook

Facebook มีนโยบายและข้อห้ามต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้รักษาความปลอดภัยและความเป็นเอกภาพของแพลตฟอร์ม นี่คือข้อห้ามหลักๆ ของ Facebook:

  1. การละเมิดลิขสิทธิ์: ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และไม่นำเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาโพสต์หรือแชร์บนแพลตฟอร์ม Facebook โดยไม่ได้รับอนุญาต

  2. เนื้อหาไม่เหมาะสม: ห้ามโพสต์หรือแชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น โฆษณาที่ไม่เหมาะสม, คำหยาบคาย, ความเกลียดชัง, หรือเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของ Facebook

  3. การละเมิดความเป็นส่วนตัว: ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook และห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

  4. การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์: ห้ามใช้บัญชี Facebook เพื่อการละเมิด, การปกปิดสิทธิ, หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม

  5. การใช้เครื่องมืออัตโนมัติ: ห้ามใช้บอทหรือโปรแกรมอัตโนมัติในการสร้างกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม Facebook ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  6. การโกงหรือการหลอกลวง: ห้ามโพสต์ข้อมูลเท็จหรือการใช้เทคนิคการโกงหรือการหลอกลวงในการสร้างกิจกรรมบน Facebook

  7. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข: ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Facebook อย่างเคร่งครัดและห้ามละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว

  8. การใช้งานที่มีความเสี่ยง: ห้ามใช้บัญชี Facebook เพื่อการกระทำที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะในการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด การความขัดแย้ง หรือการก่อความไม่สงบ

การละเมิดข้อห้ามของ Facebook อาจทำให้บัญชีหรือเนื้อหาโดนลบ หรือบัญชีโดนระงับ และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการในอนาคต ดังนั้น ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของ Facebook อย่างเคร่งครัดเสมอ

บัญชีโฆษณา คือ

บัญชีโฆษณาเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการโฆษณาสินค้าหร...

วิธียืนยันตัวตน Facebook

เพื่อยืนยันตัวตนใน Facebook คุณสามารถทำได้โดยกา...

ข้อห้าม ของ Facebook

Facebook มีนโยบายและข้อห้ามต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องป...

การสร้างรายได้จาก Facebook

การสร้างรายได้จาก Facebook สามารถทำได้ในหลายวิธ...

8 วิธียิงแอดให้ปัง

ยิงแอดให้ปัง: เคล็ดลับการสร้างโฆษณาออนไ...

เมนู ติดต่อ