นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบาย 

* เว็บไซต์มีการรับประกินสินค่าทุกรายการ กรุณา ศึกษาและเรียนรู้ วิธีใช้งานให้ถูกต้อง

* หลังจากการสั่งซื้อไปแล้ว ไม่ว่าจะมีการใช้งานหรือไม่ การรับประกัน สูงสุด 24 ชั่วโมงหลังจากซื้อไปแล้ว

เมนู ติดต่อ